Nasza firma

Profil działalności

Specjalizujemy się w pracach związanych z uzbrojeniem terenu w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci cieplnych.

Budujemy również oczyszczalnie ścieków, wykonujemy roboty w zakresie budownictwa wodnego, melioracji i odwodnień. Jesteśmy wykonawcą uzbrojenia terenu dla stacji benzynowych, centrów handlowo – usługowych, dróg i autostrad. Rozpoczęliśmy działalność 1 października 1991 r. i jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Przedsiębiorców K.R.S. Nr 0000036203 Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego (podstawowego): 51.375 zł.

Nasi Klienci

Nasi najwięksi Klienci to:

Zrealizowane projekty

Nasze największe projekty to:

Władze

99,56% kapitału zakładowego należy do giełdowej spółki PBG SA stojącej na czele Grupy Kapitałowej PBG.

Zarząd spółki:

Kadra

Zatrudniamy obecnie 118 osób, w tym wyspecjalizowanych fachowców w branży z wieloletnią praktyką oraz kadrę inżynieryjno – techniczną o stażu pracy w zawodzie 6-35 lat.

Wyróżnienia

W ciągu naszej działalności zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni przez władze Torunia i regionu. W 1999 r. zostaliśmy laureatami konkursu EKSPANSJA za stosowanie efektywnych technologii w budownictwie infrastrukturalnym. Zostaliśmy również wyróżnieni w ZŁOTEJ SETCE FIRM POMORZA I KUJAW, jako najbardziej operatywne firmy.

Do góry